Toen Harvey kwam, toonde het alle kwetsbaarheden van Houston: de infrastructuur, de natuur en de mensen.

De Nederlander Henk Ovink, auteur van dit artikel, is deel van een cultuur die al meer dan duizend jaar te maken heeft met water. Hij noemt de Nederlandse koning, die nu een gerespecteerde wereldwijde waterleider is, als een goed voorbeeld van het Nederlandse water beheer. Foto: Michael Cialago / Associated Press

"In Houston en in vele delen van de wereld is dit niet de cultuur, en door de klimaatverandering zullen extreme weersomstandigheden extremer worden: er zullen langere perioden van droogte en meer intense regengebeurtenissen zijn, zoals Harvey liet zien," zei Ovink.

Er zijn drie dingen die Nederland doet als voorbereiding op water en stijgende zeespiegel: beschermen, plannen en voorbereiden.

Ovink heeft ervaring met herstel na een water gerelateerde natuurramp. Na de orkaan Sandy heeft hij met de stad New York gewerkt.

Hij maakt deel uit van de ‘International Water Affairs’ met Nederland en Sherpa van de Verenigde Naties en het ‘High Level Panel on Water’ van de Wereldbank.

Klik hier om zijn volledige brief aan Houston te lezen over hoe we kunnen samenwerken aan herstel.

May 07, 2018

Comments