Wednesday, November 02, 2016
8:30 AM Central Daylight Time
5:00 PM
De Woonindustrie

Op woensdag 2 november a.s. organiseren DHL Express, Fenedex, ING, het ministerie van Buitenlandse Zaken en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) voor de zevende keer het Nationaal Export Event. Hét evenement voor startende en ervaren exporteurs die meer willen weten over internationaal zakendoen. 

Op het Nationaal Export Event draait alles om investeren in internationaal succes. Wij bieden een boeiend dagprogramma met vooraanstaande sprekers, workshops en huiskamergesprekken over actuele thema's en de uitreiking van de Nationale Exportmanager Award 2016.

Ook dit jaar kunt u individuele gesprekken inplannen met Nederlandse diplomatieke vertegenwoordigers uit meer dan 100 landen en specialisten van ING, DHL, Fenedex en RVO.nl. Daarnaast is volop ruimte om te netwerken met collega-ondernemers.

Wij heten u van harte welkom in De Woonindustrie in Nieuwegein.


Programma

08:30 uur   Inloop en inschrijving

09:00 uur   Start adviesgesprekken

10:00 uur   Plenair programma met o.a.

                  Marten van den Berg | Directeur Generaal Buitenlandse Economische Betrekkingen | ministerie     

                  van Buitenlandse Zaken

                  Thecla Bodewes | CEO Bodewes Scheepswerven

       Marieke Blom | ING

       Goof Hamers| VanderLande Industries

11:05 uur   Finale Nationale Exportmanager Award

12:15 uur   Netwerk lunch

        - Vind uw collega-exporteurs en wissel ervaringen uit.

        - Spreek met specialisten in de verschillende regio’s

13:45 uur   Workshops en Huiskamergesprekken | ronde 1

15:00 uur   Workshops en Huiskamergesprekken | ronde 2

16:00 uur   Netwerk borrel


Datum:            Woensdag 2 november 2016

Tijd:                 Van 8:30 tot 17:00 uur

Waar:               De Woonindustrie | Symfonielaan 1 | Nieuwegein

Kosten:            Deelname is gratis

                         Bij no-show zonder afmelding wordt van € 225,- in rekening gebracht.

Aanmelden:     U kunt u tot uiterlijk ​25 oktober via deze link aanmelden voor de gesprekken.  

                         Voor het evenement zelf kunt u zicht tot 28 oktober aanmelden (via dezelfde link).

Let op:             Het Nationaal Export Event is primair bedoeld voor exporteurs van goederen en diensten. De 

                         organisatie streeft ernaar het programma zo optimaal mogelijk laten aansluiten op deze doelgroep. 

                         Gezien de exclusiviteit van dit event, en om een goede balans van deelnemers te waarborgen zullen

                         aanmeldingen en daarmee de toelating tot het Nationaal Export Event worden getoetst aan de         

                         doelgroep. De bedrijven die niet tot de primaire doelgroep behoren horen uiterlijk een week van

                         tevoren of ze kunnen deelnemen aan dit evenement.