< Back

Eelco Bosch van Rosenthal: "The Battle of Texas"

Eelco Bosch van Rosenthal: "The Battle of Texas"
May 2020
  | Location:
Texas

Interview with Eelco Bosch van Rosenthal about the documentary "The Battle of Texas"

The Battle of Texas is a four-part documentary series for Dutch television about the United States, and specifically the state of Texas.The series is directed by Hans Pool and presented by Eelco Bosch van Rosenthal.

In response to the documentary and travelogue, I contacted Eelco Bosch van Rosenthal. I was very curious why he chose "my state"and how he experienced Texas.

Why did you choose to make a documentary about Texas?

Texas no longer lives up to the cliché of desert, oil fields and cowboys. It is a state that is changing very quickly. Not only in demographics but also in color. We wanted to find out why Texas is booming and attracting so many people.

For a long time, California was the promised land. Now that's Texas. Texas acts as a magnet for newcomers from outside and within the United States. They find work, space and affordable housing. Forget the Hollywood clichés: Texas is a modern state that is changing rapidly.

Texas symbolizes the future of America. The problems at play in Texas are common across the country. Only in Texas everything is magnified.

How did the program come about?

Last November and January we filmed 2 x 2 weeks (one week per episode). We have highlighted the main themes that are not only in Texas but apply to the entire US.

  • The election battle
  • Immigration
  • Oil, energy and climate change
  • Minorities and voting rights

It was important to let everyone in their value. In every episode we have heard both sides.

An average of 550,000 viewers watched each broadcast. We were very happy with it, it is more than we expected.

How did you experience Texas?

It had been 8 years since I last visited Texas. During my time as a correspondent for the NOS in Washington, I regularly visited Texas. A lot has changed. I like good coffee. If you left Austin 8 years ago there was no good coffee to be found. Now you can get good coffee everywhere. Texas is changing fast.

What did you find most surprising?

I never knew Houston was America's most multicultural city.

What impressed you the most?

The suppression of voters. It is shocking to see how minorities are being prevented from voting. And that someone had to go to prison because she would have voted illegally.

To conclude the conversation, Eelco advises everyone to eatat Nobie’s in Houston, as soon as it’s possible again. Eelco has been here several times during his stay in Houston. The food is absurdly delicious and the IPA inexplicably cheap.

If you want to watch the documentary go to: https://www.ntr.nl/De-slag-om-Texas/392

You can also read the travel report: https://www.volkskrant.nl/de-gids/texas-is-booming-maar-vergeet-die-cowboyhoeden-en-die-olievelden-maar~bb93ae77/

Dutch version

De slag om Texas is een vierdelige documentaireserie voor de Nederlandse televisie over de Verenigde Staten, en meer specifiek de staat Texas. De serie is geregisseerd door Hans Pool en gepresenteerd door Eelco Bosch van Rosenthal.

Naar aanleiding van de documentaire en het reisverslag heb ik contact gezocht met Eelco Bosch van Rosenthal. Ik ben heel benieuwd waarom hij voor ‘mijn staat’  heeft gekozen en hoe hij Texas heeft ervaren.

Waarom hebben jullie ervoor gekozen om een documentaire over Texas te maken?

Texas voldoet niet meer aan het cliché beeld van woestijn, olievelden en cowboys. Het is een staat die heel snel verandert. Niet alleen qua demografie maar ook qua kleur. We wilden uitzoeken waarom Texas zo booming is en zo veel mensen aantrekt.

Lange tijd  gold Californië als het beloofde land. Nu is dat Texas! Texas werkt als een magneet op nieuwkomers van buiten en binnen de Verenigde Staten. Ze vinden er werk, ruimte en betaalbare huisvesting. Vergeet de Hollywood-clichés: Texas is een moderne staat die razendsnel verandert.

Texas symboliseert de toekomst van Amerika.  De problemen die in Texas spelen, gelden voor het hele land. Alleen wordt in Texas alles uitvergroot.

Hoe is het programma tot stand gekomen?

In november en januari hebben we 2 x 2 weken gefilmd (een week per aflevering). De belangrijkste thema’s die niet alleen in Texas spelen maar voor de hele VS gelden, hebben we uitgelicht.

  • De verkiezingsstrijd
  • Immigratie
  • Olie, energie en klimaatverandering
  • Minderheden en stemrecht

Het was belangrijk om iedereen in zijn waarde te laten. In iedere aflevering hebben we hoor en wederhoor toegepast.

Er hebben gemiddeld 550.000 kijkers per uitzending gekeken. We zijn hier heel blij mee, het is meer dan we verwacht hadden.

Hoe heb je Texas ervaren?

Het was alweer 8 jaar geleden dat ik voor het laatst in Texas ben geweest. In mijn tijd als correspondent voor de NOS in Washington kwam ik regelmatig in Texas. Er is heel veel veranderd. Ik houd van goede koffie. Als je 8 jaar geleden buiten Austin kwam, was er geen goede koffie te krijgen. Nu kan je overal goede koffie krijgen. Texas gaat mee met de vaart der volkeren.

Wat vond je het meest verrassend?

Ik wist niet dat Houston de meest multiculturele stad van Amerika was.

Wat heeft het meest indruk gemaakt?

De onderdrukking van kiezers. Het is choquerend om te zien hoe het minderheden onmogelijk wordt gemaakt om te stemmen. En dat iemand de gevangenis in moet omdat ze illegaal gestemd zou hebben.

Als afsluiting van het gesprek adviseert Eelco iedereen om bij Nobie’s te gaan eten in Houston, zodra het weer kan. Tijdens zijn verblijf in Houston is Eelco hier meerdere keren geweest. Het eten is er absurd lekker en de IPA onbegrijpelijk goedkoop.

Wil je de documentaire bekijken ga dan naar: https://www.ntr.nl/De-slag-om-Texas/392

Het reisverslag kan je ook lezen: https://www.volkskrant.nl/de-gids/texas-is-booming-maar-vergeet-die-cowboyhoeden-en-die-olievelden-maar~bb93ae77/

By Saskia Pardaans

Related News Items