Klik op de afbeelding van de publicatie naar keuze en de download wordt ingestart.

Renewable energy

Er zijn veel kansen voor Nederlandse bedrijven in de energiesector in Texas. Zo beschikt de staat Texas over een eigen energienetwerk en zijn er volop mogelijkheden op het gebied van duurzame energie. Dit rapport beschrijft de ontwikkelingen in de verschillende energiesectoren en de kansen daarin voor Nederlandse bedrijven.

Wilt u weten welke kansen er voor u zijn, dan kunt u het rapport downloaden en lezen. 

Port

Houston is de grootste petrochemische cluster in de wereld en een gateway naar Mexico, Canada en Latijns-Amerika. De afgelopen jaren is het aantal investeringen in de petrochemische sector enorm toegenomen dankzij de toegang tot goedkope en continue beschikbare grondstof uit de schalievelden in Texas. Dit rapport beschrijft de ontwikkelingen in de haven van Houston en kansen voor Nederlandse bedrijven. 

Wilt u weten welke kansen er voor u zijn, dan kunt u het rapport downloaden en lezen.

 

Life Science & Health Sector in Texas

Dit rapport is opgesteld door onze stagiaire Cathelijn ten Kate. Zij heeft de kansen voor Nederlandse bedrijven, de onderzoeksinstellingen en kennisinstituten op medisch gebied in Texas onderzocht. Met dit onderzoek heeft zij zich gericht op de belangrijkste focusgebieden, omdat deze sectoren allemaal een rijke schat aan innovatie en initiatieven hebben, een grote start-up scene omvatten, open staan voor samenwerkingen en er veel kansen liggen voor het bedrijfsleven. Het betreft de volgende sectoren:

 1. Oncologie
 2. Medical Devices
 3. Digital Health
 4. Bioscience

Wilt u weten welke kansen er voor u zijn, dan kunt u het rapport downloaden en lezen.

Start ups Houston

 

Wilt u in één oogopslag zien hoe het start up ecosysteem eruit ziet in Houston? Download dan deze brochure en lees meer over de volgende onderwerpen: 

 • Introductie over Houston
 • Events
 • Lokale ondersteuning
 • Crowdfunding
 • Co-working ruimtes
 • Incubators en accelerators
 • Venture capital en angel investors
 • Aanvullende informatie
Wilt u weten welke kansen er voor u zijn, dan kunt u het rapport downloaden en lezen.