< Back

Amalia Dairy (Boer Olke)

Netherlands flag, click on it to get Dutch version of the page
Can you tell us something about Amalia Dairy?

Boer Olke (Known from the Dutch television program Boer zoekt Vrouw), moved to Texas with his parents and seven brothers and sisters to Texas 30 years ago. In the meantime, he has built an enormous dairy farm, Amalia Dairy with more than 1400 milk cows. The farm of the 52-year old entrepreneur produces more than 9-million-liter milk per year. There are 17 employees on the farm, they all work with the cows and the young animals. They also cultivate the more than 1111 acers of land around the farm, farmland and grassland.

Why did your dad choose to set up a farm in Texas?

When in 1985 a so called ‘superheffing’ arises in the Netherlands, a fine for dairy farmers who produce beyond their milk production quota, the moment arrives for Olke’s parents to look at the USA for a possible location to expand their business. A realtor from Texas arrived in the Netherlands to advertise the farm life in Texas. Olke’s dad travels to Texas together with three three other farmers and he bought land four months after this trip. Olke’s parents buy an established farm with 120 cows. At that point in time it is still relatively easy to enter the American market. It is easy to start cheap with an investment visa. Olke inherited the company of his dad.

When Olke took over the company, the exchange rate between the Euro and the Dollar was favorable, so Olke buys a lot of materials and equipment in the Netherlands. Nowadays he buys all the equipment in the USA, because of the exchange rates, but also because the maintenance of the Dutch products in the USA is not easy.

Olke implemented a few Dutch ways of farming in his company, like the cubicals for the cows (more cows in one spot), but also the raw materials for animal feed.

Nowadays it is not easy to set up a business as a farmer. You need to bring a lot of cash and running the business is way more expensive now. In order to survive, you’ll need a big farm. Also, the environmental rules and regulations are more tightened in the last few years.

When Olke’s dad started in Texas, there were 700-800 farmers. By now, Texas knows only 150 farmers. If your farm is too small, you’re not able to survive. If you own a bigger farm (a truckload of milk per day), you’re able to make better deals with de milk factory. Also, the procurement of equipment and the service from suppliers is way better.

Olke makes sure his professional knowledge is up to date by talking to a nutritionist about nutrition on a monthly basis. Besides that, he receives a lot of information from representatives of the nutrition industry and he talks to other formers to exchange knowledge. Olke sees himself more as a manager than a farmer and he is constantly looking for the best value for his money.

How do you distinct yourself as Dutch company from US companies?

We see opportunities and we don’t quit. When there’s land available, we buy it so we can have more cows. There are no restrictions. That’s how we could grow from 120 cows to 1400 cows. Americans in general are too afraid to take these steps.

Despite this growth and prosperity, Olke’s business has known tough times. A few years of extreme drought almost caused Amalia Dairy to go bankrupt. Olke also got in trouble with the banks. His faith and family got him through these years. Another bank was willing to help him out and the construction of the Keystone-pipeline and an electric mast on his land contributed to his financial recovery.

For the near future Olke has no plans to expand his company. The most important goal right now is to repay the debts.

Boer zoekt Vrouw (Famer meets Wife)

A while ago, Olke’s cousin visited him in Texas and she suggested Boer zoekt Vrouw. Olke is willing to give it a try, because you never know what will happen when you don’t try. He underestimated the impact of participating in a television program like that on his private life. And in hindsight, he is not sure if he would do it twice. However, he is looking back with a very positive feeling and he sees the Boer zoekt Vrouw-crew as a big family who is very willing to help him out. Olke found his love, closer to home than he expected. The South-African American Karen also wrote a letter to the television program, but Olke ignored the letter at first because he was looking for a Dutch partner. But luckily it had a happy ending, because Karen is now Olke’s girlfriend.

What are the main differences between Texas and the Netherlands?

Texas is humongous. Most people underestimate the sheer size of the state. Texas has been an independent state in the past and even nowadays the Texans behave like that. The climate in Texas can be unpredictable. You can have long periods of drought, followed by floodings, hurricanes, but also long periods of very nice weather. The harvest needs to be timed with the weather conditions. It can be though in Texas, because you have to do it on your own. It’s hard to get the commitment from employers. With employment at will, employees can come and go as they please. Also, the mentality of Americans differs from the Dutch mentality. There’s more drama. Olke thinks the Americans are harder to get acquainted with; you don’t drop by for a cup of coffee in an American kitchen like I was used to in Friesland.

There are a lot of rules and regulations for Dutch farmers in the Netherlands. Texas has a more business friendly climate. It’s easier to expand your business here, there are no quota’s and you don’t have to get a lot of licenses.

What kind of advice do you want to give to Dutch entrepreneurs looking for business opportunities in Texas?

It’s very important to come prepared and to make sure you’re on top of every step in the process. Are the products compliant to the rules and regulations in the US? The US is known for the ‘sue culture’. But for good products, the US offers a lot of opportunities, because according to Olke: ‘People don’t judge, the respect what you’ve achieved.’


If you want to know more about
Amalia Dairy (Boer Olke)
,
Click here
Amalia Dairy (Boer Olke)
does not have a website.
American Flag, clcik on it to get English version of the page

Kan je iets vertellen over jouw bedrijf Amalia Dairy?

Boer Olke (Boer zoekt Vrouw) is ruim 30 jaar geleden met zijn ouders en zeven broers en zussen naar Texas geëmigreerd. Inmiddels heeft hij een groot melkveebedrijf, Amelia Dairy opgebouwd, met ruim 1.400 melkkoeien. Het bedrijf van de 52-jarige ondernemer produceert ruim 9 miljoen liter melk per jaar.  Op het bedrijf zijn 17 mensen werkzaam. Ze werken bij de koeien en bij de 1.200 stuks jongvee. Daarnaast bewerken ze de 450 hectare grond bij het bedrijf, waarvan de helft grasland is en de andere helft bouwland.

Waarom heeft jouw vader toendertijd gekozen voor Texas?

In 1985, als in Nederland de zogeheten superheffing opkomt, een boete voor melkveehouders die meer dan hun quota produceren, beginnen de ouders van Olke om zich heen te kijken. Een makelaar uit Texas is neergestreken in Friesland om reclame te maken voor het boerenleven in Texas. Samen met drie andere boeren reist de vader van Olke naar Texas en koopt er vier  maanden later een stuk grond. De ouders van Olke kopen een bestaand bedrijf met zo’n 120 koeien. Het is op dat moment nog makkelijk om de Amerikaanse markt op te gaan. Met een investeringsvisum kun je goedkoop beginnen. Olke heeft het bedrijf overgenomen van zijn vader.

Aanvankelijk staat de euro nog gunstig ten opzichte van de dollar, en dus koopt Olke nog materialen in Nederland. Inmiddels is hij daarmee  gestopt, o.a. door de wisselkoersen maar ook omdat het onderhoud/service van Nederlandse producten lastig is.

Olke heeft wel een aantal Nederlandse toepassingen gebruikt in zijn bedrijf, zoals de ligboxstallen (meer koeien op een plek), maar ook het gebruik van verschillende grondstoffen voor ruwvoer (zelf voer mengen i.p.v. kant en klaar voer kopen). Het meeste voer wordt van eigen grond gehaald. Per hectare is de opbrengst 22 tot 25 ton droge stof.

Het is tegenwoordig lastig om te beginnen als boer in Texas. Je moet veel geld meenemen en alles is duurder geworden. Om te kunnen overleven, moet je echt een groot boerenbedrijf hebben . Ook de milieuregels zijn in de loop der jaren aangescherpt.

Toen de vader van boer Olke in Texas begon,  waren er 700-800 boeren. Nu zijn er nog maar 150 boeren. Als je te klein bent, dan kun je niet overleven. Als je groter bent (een truckload melk per dag), kun je betere afspraken maken met de melkfabriek. Je kunt goedkoper inkopen en de service die je ontvangt van toeleveringsbedrijven, is beter.

Olke houdt zijn vakkennis op pijl door maandelijks over voeding te praten met een nutritionist. Daarnaast ontvangt hij veel informatie van vertegenwoordigers en hij praat met andere boeren. Hij gaat niet meer naar beurzen toe, want hij heeft het druk genoeg op het bedrijf. Vaak voelt Olke zich meer manager dan boer, en is hij constant op zoek naar de juiste prijs-kwaliteitverhouding.

Hoe onderscheiden jullie je als Nederlanders ten opzichte van Amerikaanse bedrijven?

Wij zien kansen en we geven niet snel op. Als er grond beschikbaar komt, dan kopen wij dat, en dan kunnen we meer koeien houden. Er zijn hier geen restricties. Zo hebben we van 120 koeien naar ruim 1400 kunnen groeien. Amerikanen durven deze stappen niet te nemen.

Ondanks die groei, heeft Olke’s bedrijf ook zwaardere tijden gekend. Amalia Dairy is er vijf jaar geleden bijna aan onderdoor gegaan. De voornaamste reden was een aantal jaren droogte. Daarnaast kreeg Olke problemen met de banken. Zijn geloof en zijn familie hebben hem er doorheen getrokken. Een andere bank heeft hem geholpen, en de aanleg van de Keystone-pijpleiding door zijn land en de bouw van een elektriciteitsmast op zijn land hebben eveneens bijgedragen aan zijn financiële herstel.

Voorlopig wil Olke niet meer groeien met zijn bedrijf. Het belangrijkste doel voor Olke is dat hij zijn schulden kan aflossen. Het bedrijf beschouwt hij als een appeltje voor de dorst.

Boer zoekt Vrouw

Een tijdje terug is een nichtje van Olke op vakantie bij hem en zij oppert het idee voor Boer zoekt Vrouw. ‘Baat het niet dan schaadt het niet’, denkt Olke. Hij heeft het wel onderschat. Achteraf gezien zegt Olke dat hij er waarschijnlijk niet aan mee had gedaan, als hij had geweten dat de impact op zijn privé leven  zo groot zou zijn.  Toch blikt Olke er wel heel positief op terug, want het team van Boer zoekt Vrouw is net als een grote familie en de programmamakers willen alles voor hem doen. Bovendien is Olke inmiddels gelukkig in de liefde. Een brief, geschreven door een Zuid Afrikaanse Amerikaanse,   is in eerste instantie opzij gelegd, omdat ze niet uit Nederland komt. Olke is immers op zoek naar een Nederlandse vrouw. Maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan, en briefschrijfster Karen is inmiddels de vriendin van Olke  De ware  liefde hoef je soms dus juist niet ver te zoeken, want Karen woont in hetzelfde dorp.

Terug naar het boerenbestaan: Wat zijn de belangrijkste verschillen tussen Texas en Nederland?

Texas is zo ontzettend groot. De meeste mensen onderschatten dit. Texas ziet zichzelf als een aparte staat in Amerika. Texas is ooit onafhankelijk geweest en zo gedragen ze zich tegenwoordig nog steeds. Daarnaast is het weer in Texas grillig. Het varieert van droogte, overstromingen, tornado’s tot heerlijk zomer weer. Maar hier moet je wel de oogst op afstemmen. Het is een hard bestaan in Texas, want je wordt letterlijk aan je lot overgelaten: je moet alles zelf doen. Personeel aan je binden is lastig; ze kunnen immers gaan en staan wanneer ze willen. Bovendien is de mentaliteit van de Amerikanen anders, je kunt er niet altijd van op aan. Er is hier ook wat meer ‘drama’. Olke vindt  de Amerikanen ook minder toegankelijk. Want zomaar een kopje koffie drinken aan de keukentafel bij een Amerikaan zit er niet in.

In Nederland is vanuit de overheid veel geregeld. Dat is in Texas niet het geval. Hier kun je als bedrijf gemakkelijk groeien. Er zijn geen quota’s, en  je hoeft ook niet overal vergunningen voor aan te vragen.

Welke tips geef je Nederlandse ondernemers die naar Texas willen komen?

Het is belangrijk om alles van tevoren goed voor te bereiden en alles goed te controleren. Voldoen producten aan de gestelde eisen in de VS?  Er heerst een ‘sue’ cultuur, waarbij je het risico loopt, voor fouten aangeklaagd te worden. Maar als je een goed product hebt, dan zijn er heel veel mogelijkheden in de VS, want zegt Olke: ‘Mensen hebben hier niet meteen een oordeel over je , en ze hebben respect voor wat je bereikt’.

Wilt u meer weten over
Amalia Dairy (Boer Olke)
,
klik hier
Amalia Dairy (Boer Olke)
heeft geen website.
Share this Item