< Back

Boskalis

Netherlands flag, click on it to get Dutch version of the page
Can you tell us something about your company?

Boskalis is a leading global marine contractor and services provider operating in the offshore energy, dredging, maritime infrastructure and maritime services sectors. We offer our clients creative and comprehensive solutions focused on safety, reliability and environmental sustainability in areas including the development, construction, inspection, repair and maintenance, and decommissioning of offshore and onshore energy production facilities in 90 countries spanning 6 continents. Working amongst 10,7000 dedicated professionals, commissioning our 900 specialized vessels, and cross-promoting our strategic business partnerships, I certainly maintain a sense of intrigue and variety. Boskalis has the capability and stability to offer clients a unique innovative approach to a breadth of maritime related activities, in which I specialize as a Commercial Manager of Logistical Management in the Offshore Energy cluster. A position I've  held now for six years after transitioning from an engineering role for three years prior.

Why did your company choose Texas?

Texas, specifically Houston, is well regarded as the international hub for oil, gas, and renewables. All major players in these industries are based out of or at minimum have a presence in Houston. The city offers opportunities to connect with other global leaders encouraging expansion to your business portfolio. It was not only strategic, but a necessary decision for Boskalis to be known in the market here. Through the acquisition of Dockwise and Smit Salvage, Boskalis has been established here for over 35 years.

What Kind of advice can you give to Dutch entrepreneurs who want to do business in Texas?

Compared to European standards, business dealings can be done with a bit less formality. While the context and seriousness of the dealings  remain true, the aesthetic and location are more casual. Attire, for example, is not restricted to dresses, suits, and ties. Of course, be mindful of the specifics of the occasion and dress accordingly. But general rule of thumb is business casual is completely acceptable. As for location, look beyond the boardroom. Texans like to enjoy their time and have fun every chance they get! Expand your meetings to include lunch at a local, or, better yet, new restaurant ( and there are seemingly endless options to choose from) or invite a prospective client to have drinks at a gastropub or beer garden in a posh part of town. Houstonians love their local sports teams and annual events like the Houston Livestock Show and Rodeo, too. Take a client to a college or professional sports game. Buy some cowboy boots and watch the rodeo inside a box suite at one of the many parties held. One of the best networking opportunities here is the BBQ Cook-Off at the end of February before the month-long rodeo starts. In short, business is done by connecting through a shared experience. Adjusting your approach and capitalizing on the large network of Dutch expats here, you'll be well on your way to creating new horizons for yourself and making a mark for your business in this town.

If you want to know more about
Boskalis
,
Click here
Boskalis
does not have a website.
American Flag, clcik on it to get English version of the page
Kun je ons iets vertellen over je bedrijf?

Boskalis is een toonaangevende wereldwijde maritieme aannemer en dienstverlener in de sectoren offshore energie, baggeren, maritieme infrastructuur en maritieme services. Wij bieden onze klanten creatieve en uitgebreide oplossingen gericht op veiligheid, betrouwbaarheid en milieuduurzaamheid op gebieden zoals de ontwikkeling, bouw, inspectie, reparatie en onderhoud en ontmanteling van offshore en onshore energieproductiefaciliteiten in 90 landen verspreid over 6 continenten. Samen met 10.700 toegewijde professionals, die onze 900 gespecialiseerde schepen in bedrijf stellen en onze strategische zakelijke partnerschappen cross-promoten, behoud ik zeker een gevoel van integriteit en variëteit. Boskalis heeft het vermogen en de stabiliteit om klanten een unieke innovatieve benadering te bieden voor een breed scala aan maritieme activiteiten, waarin ik me specialiseer als commercieel manager van logistiek management in het cluster Offshore Energy. Een functie die ik nu voor zes jaar bekleed, na te zijn overgestapt van een engineering functie die ik 3 jaar heb uitgeoefend.

Waarom heeft uw bedrijf voor Texas gekozen?

Texas, met name Houston, wordt beschouwd als de internationale hub voor olie, gas en hernieuwbare energie. Alle belangrijke spelers in deze industrieën zijn gebaseerd op of zijn minimaal aanwezig in Houston. De stad biedt mogelijkheden om contact te leggen met andere wereldleiders en zo uitbreiding van je bedrijfsportfolio te stimuleren. Het was niet alleen een strategische, maar een noodzakelijke beslissing om Boskalis hier in de markt bekend te maken. Door de overname van Dockwise en Smit Salvage is Boskalis hier al meer dan 35 jaar gevestigd.

Wat voor soort advies kun je geven aan Nederlandse ondernemers die zaken willen doen in Texas?

In vergelijking met Europese normen kunnen zakelijke transacties iets minder formeel worden gedaan. Hoewel de context en de ernst van de transacties waar blijven, zijn de esthetiek en locatie eerder casual. Kleding, bijvoorbeeld, is niet beperkt tot jurken, pakken en stropdassen. Natuurlijk, moet je je bewust zijn van het karakter van de gelegenheid en je daarnaar kleden. Maar de algemene vuistregel is dat zakelijke casual helemaal acceptabel is. Wat betreft locatie: kijk verder dan de directiekamer. Texanen houden ervan om te genieten van hun tijd en hebben plezier bij elke kans die ze krijgen! Breid uw vergaderingen uit met een lunch in een lokaal, of beter nog, nieuw restaurant (en er zijn schijnbaar eindeloze opties om uit te kiezen) of nodig een potentiële klant uit voor een drankje in een gastropub of een biertuin in een chique deel van de stad. Houstonians houden van hun lokale sportteams en jaarlijkse evenementen zoals de Houston Livestock Show en Rodeo. Neem een ​​klant mee naar een college of professionele sportgame. Koop wat cowboylaarzen en bekijk de rodeo in een box-suite op een van de vele gehouden feesten. Een van de beste netwerkmogelijkheden hier is de BBQ Cook-Off aan het einde van februari, voordat de rodeo start die een maand duurt. Kort gezegd, zaken worden gedaan door verbinding te maken via een gedeelde ervaring. Door je aanpak aan te passen en te profiteren van het grote netwerk van Nederlandse expats hier, ben je goed op weg om nieuwe horizonnen voor jezelf te creëren en een stempel op je bedrijf in deze stad te drukken.

Wilt u meer weten over
Boskalis
,
klik hier
Boskalis
heeft geen website.
Share this Item