< Back

Data2save

Netherlands flag, click on it to get Dutch version of the page
Can you tell us something about Data2save?

Data2save delivers your complete “office in the Cloud”, maximizing your revenue through strategic Applications: - From Office 365 to full service IT for companies. Agility365 for Enterprise data, document management and our Studio D2S creates Websites and Apps for a variety of industries. Plus, Brand management, PR and Social Media marketing.

Data2save was founded by Erik VanderLaan, 12 years ago. He has embraced the Texan way, while remaining true to his Dutch heritage as a founding member of the Steering Committee of the Netherlands-American Business Council in Washington, DC.


What makes Data2save successful in Texas?

Data2save is successful, because we remain at the forefront of the newest innovations in technology. This means that our clients are better served by outsourcing their tech needs than if they had their own ”in-house” IT Department. Even if their IT Department sends their staff on regular training courses, they could never be as effective as our experts are. We specialize in IT, so we are always more knowledgeable than an IT department could ever be. We monitor our customers, globally, 24 hours a day, to intercept Cyber threats because Security is our priority.

“The edge that D2S has, is that we are a Microsoft Partner, so we get prior access to emerging technology to build our proprietary software platforms, before the wider market do.”

The other reason that we are successful, is that we have embraced the Texan culture. So often companies operate overseas as if they are still in their home country, and don’t take advantages of the benefits offered in the host country. We have identified the differences in operations in The Netherlands vs Texas, therefore we can advise our clients to see a perspective that they may not have considered. We reinforce the excellent advice that the NBSO provides.

We started in the USA, while employing developers in Holland, but now after 12 years in Texas, we are well established and have come to realize that, although salaries are higher in the USA, it pays to employ local staff for various reasons. The Dutch companies that we have advised to do so have all been successful.


What kind of advice can you give to Dutch entrepreneurs who want to do business in Texas?  

The best advice that we can give Dutch entrepreneurs is that they should open their minds to take advantage of a different way to engage in business. It can be a delight to discover that some customs make life a whole lot easier.  As Governor Abbott explained, “Texas' low-regulation approach is good for growth”.

Texas is home to 270 companies on the NYSE Stock Exchange, more than any other State in the country. Texas has 50+ Fortune 500 companies with HQ's in Texas and has often been ranked at "Best State to do Business in", By CNBC and other magazines. The good infrastructure, and a climate conducive to business, attracted more growth in the last 10 years than any other State.  Business relocating to Texas, get grants and Tax incentives from the Governor. In 2016 the Texan Technology Industry added +11,000 new jobs and led the nation in the number of new Tech businesses created. This rapidly growing economy lures new companies, spurring economic development & job creation.

Go-Get-e’m and join the prosperity party!

If you want to know more about
Data2save
,
Click here
Data2save
does not have a website.
American Flag, clcik on it to get English version of the page
Kun je ons iets over Data2Save vertellen?

Data2Save levert complete ‘office in the Cloud’, waarmee omzetmaximalisatie gerealiseerd kan worden door gebruik te maken van strategische applicaties - van Office 365 tot full service IT voor bedrijven. Agility365 for Enterprise biedt data- en documentmanagement en met onze Studio D2S kunnen websites en apps voor verschillende branches ontwikkeld worden. Ook bieden we Plus, Brand management en PR/social media marketing.

Data2Save is 12 jaar geleden opgericht door Erik vanderLaan. Hij heeft de Texaanse manier van leven en werken omarmd, terwijl hij ook trouw is gebleven aan zijn Nederlandse afkomst. Zo is hij stichtend lid van de stuurgroep van de Nederlands-Amerikaanse zaken raad, welke gevestigd is in Washington DC.

Waarom is Data2save succesvol Texas?

Data2Save is succesvol omdat we altijd meegaan in de nieuwste innovaties op het gebied van technologie en we proberen hierin zoveel mogelijk voorop te lopen. Dit betekent dat we onze klanten beter kunnen bedienen doordat ze hun technische behoeften uitbesteden, in plaats van een eigen IT-afdeling in te richten. Zelfs als hun eigen IT-afdeling regelmatig op cursus gaat, kunnen ze nooit up-to-date blijven en effectief zijn als onze experts. Wij zijn gespecialiseerd in IT, dus we zijn altijd beter geïnformeerd dan een IT-afdeling ooit zou kunnen zijn. Wij volgen onze klanten 24 uur per dag, wereldwijd, om cyberdreigingen te onderscheppen. Beveiliging is onze prioriteit.

“Het voordeel dat D2S is dat we Microsoft partner zijn, dus we krijgen vooraf toegang tot nieuwe technologieën, voordat het uitgerold wordt naar de hele markt. Hierdoor kunnen we er voor zorgen dat de software platforms altijd up-to-date blijven.”

De andere reden van ons succes is dat we de Texaanse cultuur hebben omarmd. Bedrijven opereren vaak in het buitenland alsof ze nog in hun eigen land zijn waardoor ze niet profiteren van de voordelen die het gastland biedt. We hebben in kaart gebracht wat de verschillen zijn tussen de Nederlandse en Texaanse manier van werken, waardoor wij onze klanten goed kunnen adviseren en met voorstellen kunnen komen waar ze zelf nog niet aan gedacht hadden. We versterken daarmee het uitstekende advies dat de NBSO biedt.

We zijn in de VS begonnen terwijl we nog ontwikkelaars in Nederland in dienst hadden. Nu, na 12 jaar in Texas, zijn we goed ingeburgerd en zijn we tot de conclusie gekomen dat, hoewel de salarissen in de VS hoger zijn, het om verschillende redenen loont om lokale mensen in dienst te nemen. De Nederlandse bedrijven waarbij we dit ook geadviseerd hebben te doen, zijn allemaal succesvol gebleken.

Welk advies willen jullie meegeven aan Nederlandse ondernemers die zaken willen doen in Texas?  

Het beste advies dat we Nederlandse ondernemers kunnen geven, is dat ze echt open moeten staan om te profiteren van een andere manier van zakendoen. Het kan verlichtend zijn om te ontdekken dat sommige gewoontes van hier het leven een stuk eenvoudiger maken. Zoals Gouverneur Abbott zegt: “Texas' low-regulation approach is good for growth” (vrije vertaling: ‘Weinig bemoeienis/regulatie in Texas is goed voor de groei’.)

Texas is de thuisbasis van 270 bedrijven die op NYSE Stock Exchange, meer dan enig andere staat van de VS. Texas telt verder 50+ Fortune 500-bedrijven die hun hoofdkantoor in Texas hebben, Texas is vaak door CNBC en tijdschriften gekwalificeerd als ‘Beste staat om zaken te doen’. De goede infrastructuur en een klimaat dat gunstig is voor het bedrijfsleven hebben de afgelopen tien jaar gezorgd voor meer groei dan enig andere staat. Een bedrijf dat verhuist naar Texas krijgt subsidies en fiscale prikkels vanuit de overheid. In 2016 heeft de Texaanse technologie industrie meer dan 11.000 banen opgeleverd en voert hiermee de lijst aan in het aantal nieuw opgerichte technische bedrijven. Deze snelgroeiende economie trekt weer nieuwe bedrijven aan en stimuleert de economische ontwikkeling en de creatie van banen.

‘Go-Get-e’m and join the prosperity party!’
Erik vanderLaan
Oprichter Data2Save

Wilt u meer weten over
Data2save
,
klik hier
Data2save
heeft geen website.
Share this Item