< Back

eVision

Netherlands flag, click on it to get Dutch version of the page
Can you tell us something about eVision?

Since its establishment in 2008, Dutch software company eVision has become market leader and innovator in operational excellence and safety. Alexander Huijsmans, Sales Director US at eVision, represents the eVision sales team in the United States, together with colleagues in the headquarters in The Hague and the regional office in The Woodlands, Texas.

Control of Work

eVision’s focal area is Control of Work (CoW). CoW includes all processes that enable safe work in hazardous industrial environments. Key elements are:

  • Identifying, analyzing and controlling hazards and risks
  • Deciding if work can and should be executed
  • Correct and safe execution of work, within the prescribed guidelines

Involved in these processes are multiple people, who need to collect, check, process, and share high volumes of information. This information includes, for example, legislation, work processes, company policies, current state of the installation to be worked on, and other planned or current work activities that can be conflicting.

Supporting the industry

eVision’s software digitizes, clarifies, and streamlines these processes. Control of Work software proves to be in high demand, as shown in the positive market response eVision has generated. Thus, in only 9 years, eVision has become market leader in operational safety software. Our software enables our customers to not only improve safety and effectivity of people and processes, but also to achieve significant efficiency savings. eVision has contracts for the global implementation of her software solutions with the major oil and gas players, including Shell, BP, Total, Statoil, Qatar Petroleum, Qatargas and Repsol-Sinopec. With a recent global contract with a globally-operating oil company and a global partner network, we’ve set a stable basis for further expansion in the United States.

 

Why did eVision decide to open an office in Texas?

Our Houston office allows us to meet the continuously increasing demand in innovative software solutions and services in operational effectivity and safety in various vertical markets in the US. It is our mission to establish long-term relationships and to enable our customers to achieve their safety and effectivity objectives. Having a local office also allows us to deliver first-class service to our customers in the United States, which is key to our success. The American industry is a strategic market to realize further growth for eVision. From our office in the Woodlands, Texas, we support our customer base in the United States. We see the collaboration with NBSO Texas as a great opportunity to gain more knowledge and establish new contacts within the American Oil and Gas, (Petro)Chemical, and other hazardous industries. We look forward to a successful and long-term collaboration with NBSO Texas.

 

What kind of advice can you give to Dutch entrepreneurs who want to do business in Texas?

At first glance, the American culture may seem very similar to the West European culture. However, if you want to do business in the US, you do need to adapt to the culture to be successful. Although our Dutch directness and clarity (tell it like it is) is preferred over insincerity, keep in mind that some topics are considered taboo. Humor is important, but topics such as politics, race and religion should be avoided. Building up a tight network is also of crucial importance if you want to do business in this market. The NBSO’s services can contribute to this. A major part of our success is maintaining our customer relations and offering solutions that are aligned to our customers’ challenges. Americans also put a great deal of value on speedy responses and honoring commitments. Finally, it is crucial to have a good business case on the (financial) advantages and contributions to safety and quality of your solutions.

eVision Industry Solutions and Services (US) LLC
Alexander Huijsmans, Sales Director US

If you want to know more about
eVision
,
Click here
eVision
does not have a website.
American Flag, clcik on it to get English version of the page
Kunt u iets vertellen over eVision?

eVision is een Nederlands softwarebedrijf, dat sinds haar oprichting in 2008 tot leider en innovator in operationele veiligheid is uitgegroeid. Als Sales Director US bij eVision vertegenwoordigt Alexander Huijsmans—samen met collega’s in het hoofdkantoor in Den Haag en het kantoor in Woodlands, Texas—het salesteam van eVision in de Verenigde Staten.

Control of Work

Control of Work (CoW) is het focus gebied van eVision. CoW omvat alle processen om veilig werken binnen gevaarlijke industriële omgevingen mogelijk te maken. Belangrijk hierbij zijn:

  • Het identificeren, analyseren en beheersen van gevaren en risico’s
  • Beslissen of het werk kan en mag worden uitgevoerd
  • Het binnen rigide richtlijnen correct en veilig uitvoeren van het werk

Bij deze processen zijn in ondernemingen meerdere functionarissen betrokken, die hiervoor veel informatie moeten verzamelen, controleren, verwerken en delen. Denk daarbij aan informatie over: regelgeving, werkprocessen, bedrijfsbeleid, huidige staat van de installatie waaraan gewerkt moet worden en andere geplande en lopende werkzaamheden die mogelijk met elkaar kunnen conflicteren.

Draagvlak in de industrie

De software van eVision automatiseert, verheldert en stroomlijnt deze processen. Er is grote behoefte aan Control of Work-software; dit blijkt uit de enorme, positieve marktrespons die eVision heeft weten te genereren. Zo is eVision in slechts negen jaar uitgegroeid tot marktleider in  operationele veiligheidssoftware. Onze software zorgt ervoor dat onze klanten niet alleen de veiligheid kunnen verbeteren en de efficiëntie van hun mensen en processen kunnen verhogen, maar dat dit hen ook aanzienlijke besparingen toedoet. eVision heeft contracten voor de wereldwijde implementatie van haar CoW software oplossingen met onder andere Shell, BP, Total, Statoil, Qatar Petroleum, Qatargas en Repsol-Sinopec. Met een recent globaal contract met wereldwijd opererende olie- en gas maatschappij en een wereldwijd partner netwerk is een goede basis gelegd voor verdere expansie in de Verenigde Staten.

 

Waarom heeft eVision er voor gekozen om een kantoor in Texas te openen?

In verband met de continu stijgende vraag naar innovatieve software oplossingen en services in operationele effectiviteit en veiligheid in de verschillende verticale markten in de VS, heeft eVision een kantoor in Houston. Het is onze doelstelling om lange-termijn relaties te ontwikkelen en onze klanten te ondersteunen in het behalen van hun veiligheid en effectiviteits-doelstellingen. Ons kantoor in Houston zorgt er voor dat we zeer snelle en goede service kunnen bieden aan onze klanten in de VS, een belangrijke sleutel tot ons success.De Amerikaanse industrie is een strategische markt om toekomstige groei te kunnen realiseren. Vanuit ons kantoor in de Woodlands, Texas onderhouden en bedienen wij de contacten in de Verenigde Staten. De samenwerking met de NBSO Texas zien wij als een prachtige kans om meer kennis te vergaren van en meer contacten te leggen in de Amerikaanse Olie, Gas, (Petro)chemische, en andere risicovolle industrieën. Wij kijken uit naar een succesvolle en langdurige samenwerking.

 

Wat voor advies kunt u geven aan Nederlandse ondernemers die zaken willen doen in Texas?

Hoewel de Amerikaanse cultuur ogenschijnlijk veel op de West-Europese manier van doen lijkt, zul je je als ondernemer toch zeker moeten aanpassen om succes te hebben. Hoewel onze Nederlandse directheid en duidelijkheid wordt geprefereerd (tell it like it is) boven indirectheid, zijn een aantal gespreksonderwerpen absolute no-gos. Humor is belangrijk, maar onderwerpen als politiek, ras, en religie zijn uit den boze. Ook het opbouwen van een hecht netwerk is van cruciaal belang wanneer je zaken wilt doen binnen deze markt. Contact met het NBSO kan hierbij veel helpen. Onderdeel van ons succes is het onderhouden van de contacten en het bieden van oplossingen voor de uitdagingen van de klant. Aan de reactie snelheid en het nakomen van afspraken wordt zeer veel waarde gehecht. Hiernaast is het van belang om een goede business case te hebben naar wat de (financiële) voordelen zijn naast andere voordelen zoals veiligheid en kwaiteit.

eVision Industry Solutions and Services (US) LLC
Alexander Huijsmans, Sales Director US

Wilt u meer weten over
eVision
,
klik hier
eVision
heeft geen website.
Share this Item