< Back

Foryard Services

Netherlands flag, click on it to get Dutch version of the page
Why did you decide to set up shop in Texas?

The decision to move to Houston-Texas is based on the great opportunity to grow in the innovation market. Research has shown that Houston being the 4th biggest economy in the United States is somewhere 21st as a tech innovation hub. To improve its position Houston is actively stimulating innovative start-ups. We believe what that means for entrepreneurs is it doesn’t matter who you are, it matters what you do, so people can come and start here from wherever and you’re given a lot of due respect as long as you roll up your sleeves and get to work. The other more practical aspect is that there’s a low cost of doing business here and a pretty strong and available labour pool. Houston is strong in enterprise software. That’s probably because they have a number of both Fortune 500 success stories like BMC Software as well as startups that have become successful out of the BMC ecosystem.

This matches Foryard, being focused on setting up Software Innovation Labs as a Service (SILaaS). We have great experience in guiding government and semi-government organisations developing new products with emerging technologies in order to stay ahead of the game. We also strongly believe in open-source knowledge platforms which stimulate our mission, "Everybody a fair chance". Therefore, our US expansion business strategy will revolve around the need to provide quality software products and services to our target customers whom vary from (semi)-government to corporate. This shall be undertaken through the establishment of a professional team and the provision of quality, custom-designed services, catering to these client's particular needs.

This market expansion will of course increase our ability to grow rapidly. Our current growth is a clear indication that the existing products fit our client’s needs. This growth in client markets is also needed to keep discovering the technological niches and their consequent product needs to support our innovation model.

With our proven business strategy, the company has a clear path to follow to extend abroad, which will start in Houston, Texas. This expansion is backed by experiences of Foryard's co-founders with branches in Amsterdam, Louisiana and Singapore, the incorporation of a highly experienced executive since last year to lead the project, and a clear market opportunity in Houston.

From energy to healthcare, nanotechnology, aerospace and information technology, the Houston region offers a strong infrastructure to support these growing industries plus a highly trained and skilled workforce. Houston has a distinctly favourable business climate. The region benefits from a skilled workforce, world-class infrastructure and transportation system, and a pro-business environment that stimulates rather than stifles business growth.

The last part is any company needs a good network of service providers: Lawyers, accountants, human resources firms and so forth. And there’s a strong set of those people here that are willing to provide these services for special rates and on special terms for entrepreneurs.


What advice can you give to Dutch companies who want to do business in Texas?

Starting a business in Texas requires to complete a number of basic steps and make some key decisions. As part of your overall plan, you'll need to select a location, decide on a business structure, and obtain the necessary licenses and permits. Additionally, determining which financing options will meet your short-term needs and long-term goals is crucial. Therefore, our main advice to do business in Texas would be “do your homework very consciously”. In the American market, there not much room for mistakes.

If you want to know more about
Foryard Services
,
Click here
Foryard Services
does not have a website.
American Flag, clcik on it to get English version of the page
Kun je iets over Foryard vertellen?

Wij zijn een team van ambitieuze young professionals die software ontwikkeling gebruiken als middel om complexe uitdagingen op te lossen, met daarbij als onze missie “iedereen een eerlijke kans”. Het verschil met de concurrentie is ons verlangen naar het starten van de dialoog. Kijkend naar het grotere geheel resulteert in duurzame, tijdloze oplossingen. In de afgelopen jaren hebben we innovatie labs opgezet om organisaties sneller te laten vernieuwen, chatbot-apps ontwikkeld om klant support efficiënter te maken, blockchain platforms gebouwd om accurater te kunnen handelen en effectieve front- en back-ends gebouwd voor diverse websites. Alles om het werk en leven van onze klanten efficiënter, makkelijker en vooral leuker te maken.

Design Sprint de eerste stap:

Wil je graag jouw idee eerst testen voor je het laat bouwen? Met een design sprint wordt jouw idee een werkend prototype in slechts 5 dagen.

 

 Waarom hebben jullie besloten zaken te doen in Texas?

Wij hebben besloten om naar Houston-Texas te verhuizen vanwege de geweldige mogelijkheid om vanuit daar te groeien in de innovatiemarkt. Onderzoek heeft aangetoond dat Houston de vierde grootste economie is in de Verenigde Staten, maar op de eenentwintigste plek staat als een technologische innovatie hub. Om deze positie te verbeteren, zet Houston actief in op het stimuleren van innovatieve startups. Wij geloven dat dit voor ondernemers betekent dat het niet gaat om wie je bent maar om wat je doet: in Houston ben je altijd en overal welkom, en krijg je veel respect, zolang je maar de handen uit de mouwen steekt en aan het werk gaat. Een ander, meer praktisch, aspect is dat de investeringskosten hier laag zijn en je gebruik kunt maken van een behoorlijk sterke en beschikbare arbeidspool. Houston is sterk in bedrijfssoftware. Dat komt waarschijnlijk omdat ze een aantal Fortune 500-succesverhalen hebben, zoals BMC Software en ook een aantal startups die succesvol zijn geworden in het BMC-ecosysteem.

Foryard sluit hierop aan door zich te richten op het opzetten van Software Innovation Labs as a Service (SILaaS). We hebben veel ervaring in het begeleiden van overheids- en semi-overheidsorganisaties die nieuwe producten ontwikkelen met opkomende technologieën om zo een marktvoorsprong te behouden. We geloven sterk in open-source kennisplatforms die onze missie "Iedereen een eerlijke kans" stimuleren. Daarom zal onze Amerikaanse expansie businessstrategie inzetten op de behoefte om hoogwaardige softwareproducten en -diensten te leveren aan onze doelklanten, welke variëren van (semi) overheidsdiensten tot bedrijven. Dit wordt gerealiseerd door het samenstellen van een professioneel team en door het leveren van hoogwaardige, op maat ontworpen diensten die inspelen op de specifieke behoeften van onze klant.

Deze marktuitbreiding zal uiteraard ons ​​vermogen om snel te groeien doen toenemen. Onze huidige groei is een duidelijk signaal dat de bestaande producten tegemoet komen aan de behoeften van onze klanten. Deze groei in de afnemersmarkt is ook noodzakelijk om de technologische niches en de daaruit voortvloeiende productbehoeften te blijven ontdekken, en ons innovatiemodel te ondersteunen.

Met onze bewezen strategie heeft het bedrijf een duidelijke route uitgezet om uit te breiden naar het buitenland, welke zal starten in Houston, Texas. Deze uitbreiding wordt ondersteund door de ervaring van Foryard's mede-oprichters met vestigingen in Amsterdam, Louisiana en Singapore, de aanstelling van een zeer ervaren manager om het project te leiden en een duidelijke marktkans in Houston.

Van energie tot gezondheidszorg, nanotechnologie, ruimtevaart en informatietechnologie: de regio Houston biedt een sterke infrastructuur om deze groeiende industrieën te ondersteunen. Houston heeft overduidelijk een gunstig vestigingsklimaat. De regio profiteert van hoogopgeleide en goed geschoolde arbeidskrachten, een infrastructuur en transportsysteem van wereldklasse, en een pro-zakelijke omgeving die de bedrijfsgroei stimuleert in plaats van onderdrukt.

Tot slot is het zo dat elk bedrijf een goed netwerk van dienstverleners nodig heeft: advocaten, accountants, human resources-bedrijven, enzovoort. In Houston-Texas is er een sterke pool van mensen die bereid zijn om ondernemers deze services te bieden tegen speciale tarieven en voorwaarden.

 

Welk advies kun je meegeven aan ondernemers die zaken willen doen in Texas?

Om een bedrijf in Texas te starten, moet je een aantal basisstappen doorlopen en enkele belangrijke beslissingen nemen. Als onderdeel van uw algemene plan moet u een locatie selecteren, een bedrijfsstructuur bepalen en de benodigde licenties en vergunningen aanvragen en verkrijgen. Daarnaast is het cruciaal om te bepalen welke financieringsopties zullen voldoen aan uw korte termijn behoeften en lange termijndoelen. Daarom zou ons belangrijkste advies om zaken te doen in Texas zijn: "doe je huiswerk heel bewust". Op de Amerikaanse markt is er niet veel ruimte voor fouten.

Wilt u meer weten over
Foryard Services
,
klik hier
Foryard Services
heeft geen website.
Share this Item