< Back

Hint

Netherlands flag, click on it to get Dutch version of the page

Can you tell us something about Hint? 

Hint was founded in 1992 in the Netherlands and in addition to the Dutch branch, we also have offices in Bahrain and in the U.S. (Houston). 

We are a company that has specialized in measuring for 25 years: measuring quantity and quality in the world of oil and gas, but also in petrochemicals. 

Via measuring instruments of all types and sizes, intelligent or not intelligent, we collect quality data that is processed in our software system called AML. As we always say "from sensor data to boardroom management knowledge." Our system translates this data real time to the manager of the factory. For example, the dashboard in our system indicates at a glance whether maintenance should be carried out, whether the composition of the oil is not optimal, whether meters should be checked, but also that a filter must be ordered because it must be installed in the foreseeable future. By translating this information into work orders that have to be carried out, this ensures optimum efficiency. The ultimate goal is to make fewer people work more efficiently and cost-effectively. In addition, we have a large database of highly specialized experienced consultants that we deploy when there is a need for it, for example for audits and projects, but also to contribute to the design plans for a new factory. 

Why did Hint choose to open an office in Texas? 

 We have chosen to open an office in Texas because this state is the cradle for the oil and gas industry. Many of our relationships begin by designing the construction or expansion of their plant using engineering companies based in this state. Because we are a technological and innovative company, our technology must be described in the specifications in the initial phase of the project. By also having a branch in Houston, Hint can quickly act at the moment that expertise is required in our field. Our projects last an average of three to five years, so long-term relationships are a must for us. Because of the many trade fairs organized here, it is easy for us to keep in touch with our current relations but also to network for new potential relationships. We see Texas as the location and market for achieving strategic growth through partnerships and corporate takeovers.

What advice can you give to Dutch entrepreneurs who want to do business in Texas? 

Doing business in Texas means a long-term investment. You can’t expect a few visits to Texas lead directly to success. Most deals are still made here in the "old boys network." For example, anyone who has studied here at the well-known university for engineering, Texas A&M, is called an Aggie. It is well known that Aggies give each other the business. To be successful as a company, it is important that you really invest in your relationships. As soon as a Texan knows that you are here for the longer term and you want to contribute to the growth of the American economy, doing business goes fast and enjoyable. Once you participate in the American economy you’ll experience how pleasant the service orientation is, and you experience especially the enthusiasm among all people to be successful.

If you want to know more about
Hint
,
Click here
Hint
does not have a website.
American Flag, clcik on it to get English version of the page

Kunt u iets vertellen over Hint?  

Hint is opgericht in 1992 in Nederland, en heeft naast de Nederlandse vestiging ook kantoren in Bahrein en in de US (Houston). 

Wij zijn een bedrijf wat al 25 jaar gespecialiseerd is in meten: het meten van de kwantiteit en kwaliteit in de wereld van de olie en gas maar ook in de petrochemie. 

Via meetinstrumenten van alle soorten en maten, intelligent of niet intelligent, verzamelen wij kwaliteitsdata die wordt verwerkt in ons software systeem genaamd AML. Zoals wij altijd zeggen “van sensordata tot boardroom management kennis”. Ons systeem vertaalt deze data onvertraagd in kennis voor de manager van de fabriek. Het dashboard in ons systeem geeft bijvoorbeeld in een oogopslag aan of er onderhoud moet worden gepleegd, of de samenstelling van de olie niet optimaal is, of er meters moeten worden gecheckt maar ook dat er een filter moet worden besteld omdat deze in afzienbare tijd moet worden vervangen. Door deze informatie te vertalen in werkopdrachten die moeten worden uitgevoerd zorgt dit voor optimale efficiëntie. Het uiteindelijke doel is om minder mensen efficiënter en kostenbesparend te laten werken. Daarnaast hebben wij een grote database met zeer gespecialiseerde ervaren consultants die wij inzetten als daar behoefte aan is, bijvoorbeeld voor audits en projecten maar ook om mee te schrijven aan de ontwerpplannen voor een nieuwe fabriek. 

Waarom heeft Hint er voor gekozen om een kantoor in Texas te openen?  

 Wij hebben er voor gekozen om in Texas een kantoor te openen omdat deze staat de bakermat is voor de olie- en gasindustrie. Veel van onze relaties beginnen met het uitdenken en ontwerpen van de bouw of uitbreiding van hun fabriek met behulp van engineering bedrijven die gevestigd zijn in deze staat. Omdat wij een technologisch en innovatief bedrijf zijn, moet onze technologie in de beginfase van het project worden beschreven in de specificaties. Door ook een vestiging in Houston te hebben kan Hint snel schakelen op het moment dat er expertise gevraagd wordt op ons vakgebied. Onze projecten duren gemiddeld drie tot vijf jaar, dus lange-termijn relaties zijn voor ons een must. Door de vele beurzen die hier worden georganiseerd is het voor ons eenvoudig om in contact te blijven met onze huidige relaties maar ook te netwerken voor nieuwe potentiele relaties. Wij zien Texas als de locatie en markt om strategische groei te kunnen realiseren door middel van samenwerkingsverbanden en bedrijfsovername. 

Wat voor advies kunt u geven aan Nederlandse ondernemers die zaken willen doen in Texas? 

Zaken doen in Texas betekent een lange termijn investering. Je kan niet verwachten dat een paar bezoeken aan Texas direct tot succes leiden. De meeste deals komen hier nog steeds tot stand in het “old boys network” . Bijvoorbeeld iedereen die hier gestudeerd heeft aan de bekende universiteit voor engineering, Texas A&M, worden Aggies genoemd. Het is algemeen bekend dat Aggies elkaar de business gunnen. Om als bedrijf succesvol te zijn is het van belang dat je echt in je relaties investeert. Zodra een Texaan weet dat je hier voor de langer termijn bent en je wilt meewerken aan de groei van de Amerikaanse economie, dan gaat zakendoen snel en plezierig. Als je eenmaal in de Amerikaanse economie meedraait dan ervaar je hoe prettig de service gerichtheid is en je ervaart vooral het enthousiasme bij alle personen om succesvol te zijn. 

Wilt u meer weten over
Hint
,
klik hier
Hint
heeft geen website.
Share this Item