< Back

LV Shipping and Logistics

Netherlands flag, click on it to get Dutch version of the page
Can you tell us something about LV Shipping and Logistics?

We are one of the largest privately-owned transport and forwarding companies with our roots firmly planted in Holland. We are proud to announce that we will celebrate a century of business in three years.

From those strong Dutch roots has grown an international company capable of moving capital plant, equipment and materials around the globe by land, sea and air. We service many industries including: oil, gas, energy, mining, automotive, retail, chemicals, pharmaceuticals and the full range of assorted industries that support them.

Our growth has been client-lead and has seen us develop offshoots of our company in key locations around the world including: 12 UK offices, Rio De Janeiro, Brazil, Baku, Azerbaijan, Dammam and Jeddah, Saudi Arabia, Dubai, United Arab Emirates, 7 offices in Indonesia, Singapore, one in Arkansas and of course Houston, Texas.

Further developments are underway in Georgia, Bulgaria, Malaysia and Thailand. We expect further growth soon of which we can tell you more later.

Our ethos being one of a family business, we have always taken the view that local content should be part of our makeup. We have followed this philosophy through each of our international offices, which are managed by strong local business leaders who have a healthy combination of shared interest in success underlined by our core values of strong commitment to service and ethics in all we do. Of course we stay close to our family to ensure this high level of service is delivered to our clients.

Why did LV Shipping and Logistics choose Texas?

We chose Texas as one of our early international investments for many of the reasons. Our clients were moving materials to and from North America and on to other countries in South America. As many of these shipments related to the Oil and Gas industry Houston, it necessarily followed that we should establish our first operation in the USA there.

What kind of advice can you give to Dutch entrepreneurs who want to do business in Texas?

When making this kind of investment or doing business in Houston we would offer the following tips:

Spend time getting to know the business environment paying attention to the regulatory financial environment.

Try to be as client-lead as possible. Be aware of the markets you trade in and the challenges and opportunities represented there.

Appraise yourself of the labour laws and pay scales.

Appoint a good, user friendly lawyer.

Enter the market with your eyes open and be prepared to take a long term view.

Establish a close working relationship with your key clients and staff.

Make a commitment to the market and give as well as expect to receive.

Walk before you run.

If you want to know more about
LV Shipping and Logistics
,
Click here
LV Shipping and Logistics
does not have a website.
American Flag, clcik on it to get English version of the page
Kun je ons iets vertellen over LV Shipping and Logistics?

Wij zijn een van de grootste private transport- en expeditiebedrijven in Nederland. We zijn trots om aan te kondigen dat we over drie jaar 100 jaar bestaan.

Vanuit die sterke Nederlandse oorsprong is een internationaal bedrijf uitgegroeid dat in staat is kapitaalgoederen, -apparatuur en -materialen over de hele wereld over land, over zee en door de lucht te verplaatsen. Wij bedienen vele industrieën, waaronder: olie, gas, energie, mijnbouw, automotive, detailhandel, chemicaliën, farmaceutica en het volledige scala van verschillende industrieën die hen ondersteunen.

Onze groei is klantgericht. Dit heeft ervoor gezorgd dat ons bedrijf  zich heeft ontwikkeld op belangrijke locaties over de hele wereld, waaronder: 12 kantoren in het VK, Rio De Janeiro, Brazilië, Baku, Azerbeidzjan, Dammam en Jeddah, Saoedi-Arabië, Dubai, Verenigde Arabische Emiraten , 7 kantoren in Indonesië, Singapore, één in Arkansas en natuurlijk Houston, Texas.

Verdere ontwikkelingen zijn gaande in Georgië, Bulgarije, Maleisië en Thailand.

We verwachten binnenkort verdere groei waarvan we je later meer kunnen vertellen.

Omdat wij een familiebedrijf zijn, hebben we altijd het standpunt ingenomen dat lokale inhoud deel moet uitmaken van onze samenstelling. We hebben deze filosofie doorgevoerd bij al onze internationale kantoren. Deze worden beheerd door sterke lokale bedrijfsleiders die een gezonde belangstelling voor succes hebben, aangevuld met onze kernwaarden van een sterke toewijding aan service en ethiek bij alles wat we doen. Natuurlijk blijven we dicht bij onze familie om ervoor te zorgen dat dit hoge serviceniveau aan onze klanten wordt geleverd.

Waarom heeft LV Shipping and Logistics  voor Texas gekozen?

We hebben Texas gekozen als een van onze eerste internationale investeringen voor veel van de redenen. Onze klanten verhuisden materialen van en naar Noord-Amerika en naar andere landen in Zuid-Amerika. Aangezien veel van deze verzendingen verband hielden met de olie- en gasindustrie in Houston, volgde het noodzakelijkerwijs dat we daar onze eerste locatie in de VS zouden moeten vestigen.

Wat voor soort advies wil je geven aan Nederlandse ondernemers die zaken willen doen in Texas?

Wanneer iemand besluit te investeren of zaken te gaan doen in Texas, willen wij de volgende tips geven:

Besteed veel tijd aan het leren kennen van de zakelijke omgeving met aandacht voor de financiële regelgeving.

Probeer zo klantgericht mogelijk te zijn. Wees bewust van de markten waarin u handelt en de uitdagingen en kansen die daar worden vertegenwoordigd.

Verdiep jezelf in de arbeidswetten en salarisschalen.

Stel een goede, gebruiksvriendelijke advocaat aan.

Betreed de markt met je ogen open en bereid je voor op een lange termijn visie.

Zorg voor een hechte werkrelatie met uw belangrijkste klanten en personeel.

Maak een verbintenis met de markt en ontvang niet alleen, maar geef ook.

Loop voordat je rent.

Wilt u meer weten over
LV Shipping and Logistics
,
klik hier
LV Shipping and Logistics
heeft geen website.
Share this Item