< Back

Mammoet

Netherlands flag, click on it to get Dutch version of the page
Can you tell us something about your company?

Mammoet helps clients improve construction efficiency and optimize the uptime of plants and installations. For that purpose, we provide solutions for lifting, transporting, installing and decommissioning large and heavy structures in the petrochemical, offshore, power, and civil industries. We believe our business is about time: uptime, turnaround time and time to market. To our customers, time is the currency that matters most. That’s why we strive to bring their deadlines forward. It’s an integrated daily effort, shared by everyone at Mammoet, in every aspect of our services: creative engineering, careful planning and safe delivery.

For over two hundred years, we’ve been known for the unique capability of our state-of-the-art equipment, but it’s the trust of our clients that has brought us where we are today. Their confidence inspires 5,000 Mammoet professionals to give it their all each day and truly make a difference in projects all over the world.

Why did your company choose Texas?

Mammoet USA was established in 1989 just outside of Houston, Texas with 50 employees. As a heavy lift and transport company, Mammoet recognized that the best location to develop its U.S. presence was in Texas, specifically near Houston,  because of the booming oil and gas industry and the large concentration of refineries and chemical plants. With a large percentage of our US clientele in the petrochemical industry and located along the Gulf Coast, having our US headquarters in Houston allows us to quickly reach and provide service to those clients. Mammoet also provides services to the power, mining and civil industries, many of which also have main offices in Houston. Our location allows us to be in close proximity of our clients, many of our projects and provides room to house our state of the art equipment. Mammoet USA now has seven branches with more than 450 employees and a proven track record in the heavy lift and transport industry in the US.

What kind of advice can you give to Dutch entrepreneurs who want to do business in Texas?

Be open-minded to the American, and more specifically Texan, culture. Don’t be afraid to step out of your comfort zone. Consider your approach in conversations. Sometimes being so direct can be misinterpreted.

If you want to know more about
Mammoet
,
Click here
Mammoet
does not have a website.
American Flag, clcik on it to get English version of the page
Kun je ons iets vertellen over Mammoet?

Mammoet helpt bedrijven bij het verbeteren van de efficiëntie tijdens de bouw en het optimaliseren van de bedrijfstijd van installaties. Daartoe bieden wij oplossingen voor het hijsen, transporteren, installeren en ontmantelen van grote en zware constructies in de petrochemische, offshore, energie en civiele sector. Wij geloven dat onze business draait om tijd: uptime, doorlooptijd en tijd om te leveren aan de markt. Voor onze klanten is tijd letterlijk geld. Daarom streven we er altijd naar om hun deadlines naar voren te halen. Dit vraagt om een geïntegreerde dagelijkse inspanning die gedeeld en gedragen wordt door iedereen die bij Mammoet werkt, in elk aspect van onze service: creatieve engineering, zorgvuldige planning en een veilige levering.

Al meer dan 200 jaar staan wij bekend om onze state-of-the-art apparatuur en onze unieke aanpak, maar het vertrouwen van onze klanten heeft ons gebracht waar we nu zijn. Hun vertrouwen inspireert 5.000 Mammoet-professionals om elke dag weer alles te geven en echt een verschil te maken in projecten, wereldwijd.

Waarom heeft Mammoet gekozen voor Texas?

Mammoet USA werd in 1989 opgericht in Houston, Texas. Het telde toen 50 werknemers. Als groot hef- en transportbedrijf zag Mammoet in dat dit de beste locatie was om haar aanwezigheid in de VS te ontwikkelen. Met name in de buurt van Houston met zijn bloeiende olie- en gasindustrie en de grote concentratie aan raffinaderijen en chemische fabrieken. Een groot percentage van onze Amerikaanse klanten zitten in de petrochemische industrie en zijn gevestigd langs de Gulf Coast. Vanuit ons Amerikaanse hoofdkantoor in Houston zijn we in staat om die klanten snel te bereiken en van dienst te zijn. Daarnaast levert Mammoet ook diensten aan de elektriciteits-, mijnbouw- en civiele industrie, waarvan velen hun hoofdkantoor in Houston hebben. Met deze locatie staan wij dicht bij onze klanten en projecten en het biedt ruimte om onze ultramoderne apparatuur te stallen. Mammoet USA heeft nu zeven vestigingen met meer dan 450 werknemers en een bewezen staat van dienst in de zware lift- en transportindustrie in de VS.

Welk advies wil je meegeven aan de Nederlandse ondernemers die zaken willen doen in Texas?

Stel jezelf open voor de Amerikaanse cultuur en in het bijzonder voor die van Texas. Wees niet bang om uit je ‘comfort zone’ te stappen. En denk na hoe je mensen benadert in gesprekken. Een directe benadering kan soms verkeerd geïnterpreteerd worden.

Wilt u meer weten over
Mammoet
,
klik hier
Mammoet
heeft geen website.
Share this Item