< Back

Van Beest BV

Netherlands flag, click on it to get Dutch version of the page

Can you tell us something about Van Beest B.V.?

Van Beest BV is an almost one century old forging company headquartered in Sliedrecht. We started as a forging company making steel tools for the famous local dredging industry. Our main product is the Green Pin shackle which is a connection between steel wire rope and the load it has to lift. These Green Pin shackles are manufactured in our plant in The Netherlands and are made according to the highest safety standards. We also have a plant in France where we forge hooks and other chain fittings under the brand Excel. Today we are not only making products for the dredging industry but also for oil & gas, fishing, general industry, construction industry and many other market segments where lifting is involved. Besides our plants and sales offices in The Netherlands and France we have sales offices in Germany and the US. We distribute our products in about 80 different countries and are today a leading company in our market.

What makes Van Beest successful in Houston?

A couple of years ago we decided to open an office and distribution center in the USA. The reason was that we wanted to be close to our customers and the users of our products. We thought it was absolutely a must to have stock availability close to our market, we think it is important to have a high service level. Now we can supply from stock in the US and save a few weeks sailing time. We choose Houston, because it is the most important city for the oil & gas markets which are our most important markets. There are a lot of decision makers based in Houston and also many of our distributors, which service the offshore industry, have facilities in Houston. From our Houston office we service the whole US and Canada with stock and a strong salesforce. We recently opened another office and distribution center in Chicago in order to further increase our local service level. Since we are based in Houston our market share increased in a fantastic way.

What kind of advice can you give to Dutch entrepreneurs who want to do business in Texas?

We think an important reason for our success is having a high service level. The US is a market expecting high service levels. Adapt your organization to that. We choose to have local American management and staff. The advantage of that is that you speak the same language as your customers and understand the habits and way of working in the US. The general manager should on the other hand also have a good understanding of the European culture. The manager makes the bridge between the Dutch headquarter and the local US office. Apart from being close to our market in Texas another advantage is the possibility of hiring good qualified staff.

If you want to know more about
Van Beest BV
,
Click here
Van Beest BV
does not have a website.
American Flag, clcik on it to get English version of the page

un je ons iets vertellen over Van Beest B.V.?

Van BeestB.V. is een smederij van bijna een eeuw oud en heeft de hoofdlocatiein Sliedrecht. De smederij is gestart om gereedschappen te maken voor deberoemde bagger industrie. Ons belangrijkste productie is de GreenPin shackle wat dient als de verbinding tussen het staaldraad en delading die daarmee getild moet worden. Deze Green PinShackles worden geproduceerd in onze fabriek inNederland en worden vervaadigd volgens de hoogsteveiligheidsstandaarden. We hebben ook een fabriek in Frankrijk waar we haken enandere soortgelijke zaken fabriceren onder de merknaam Excel. Vandaag dedag maken we niet alleen producten voor de bagger industrie, maar ook voorolie- en gas, visserij, general industrie, de bouw en vele anderemarktsegmenten waar lifting aan te pas komt. Naast onze fabrieken ensales kantoren in Nederland en Frankrijk  hebben we ook saleskantoren in Duitsland en de Verenigde Staten. Wij distribueren onze productenover 80 verschillende landen en zijn vandaag de dag de marktleider op onsmarktgebied.

 

Wat zorgt ervoor dat Van Beest B.V. succesvol is inHouston?

​Een aantaljaar geleden hebben we besloten om een kantoor en distributiecentrum te opnenenin de Verenigde Staten. De reden was dat we graag dicht bij onze klanten enproducten wilden zijn. We denken dat het absoluut noodzakelijk is om een productvoorraadte hebben dicht bij de markt om zo een hoog service niveau te kunnen bieden. Nukunnen we de markt in de Verenigde Staten vanuit de V.S. bevoorraden wat eenaantal weken aan shipping bespaard. We hebben voor Houston gekozen, aangezienhet de belangrijkste stad is voor de olie & gas markt, wat onzebelangrijkse aandachtsmarkten zijn. Er zijn veel besluitvormers en belangrijkedistributeurs die de de offshore industrie bedienen gelocaliseerd in Houston.Vanuit ons kantoor in Houston bedienen we de gehele V.S. en Canada met onzevoorraad een sterk sales team. Recentelijk hebben we ook een ander distributiecentrum geopend in Chicago om ons service niveau verder te verhogen. Sinds weons in Houston hebben gevestigd is ons marktaandeel aanzienlijk toegenomen.

 

Welk advies wil je meegeven aan Nederlandse ondernemersdie zaken willen doen in Texas?

Eenbelangrijke reden voor ons success is het hebben van een hoog serviceniveau. DeV.S. markt verwacht een hoog niveau van service; pas je organisatie daarop aan.We hebben er voor gekozen om lokaal Amerikaans management en andere werknemersaan te stellen. Het voordeel is dat je op deze manier in staat bent om dezelfdetaal te spreken als je klanten en een goed begrip hebt van de gewoonten en demanier van werken in de V.S. De general manager moet wel een goedbegrip hebben van de Europese cultuur, aangezien hij of zij de brug is tussenhet Nederlandse hoofdkantoor en het kantoor in Houston. Naast het feit dat jedicht bij de markt in Texas kunt zijn, biedt een lokaal kantoor ook demogelijkheid om goed gekwalificeerd personeel aan te nemen.

Wilt u meer weten over
Van Beest BV
,
klik hier
Van Beest BV
heeft geen website.
Share this Item