< Back

Vopak

Netherlands flag, click on it to get Dutch version of the page

Can you tell us something about your company?

Royal Vopak is the world’s leading independent tank storage company. We run a worldwide network of terminals located at strategic locations along important trade routes. With 400 years of history and a strong focus on safety and sustainability, we ensure efficient, safe and clean storage and handling of liquid bulk products and gases for our customers. In this way we can deliver products that are vital for the economy but also our daily life. This concerns oil, chemicals, gases and from LNG to biofuels.

Vopak is listed on the Euronext Amsterdam stock exchange. Our head office is located in Rotterdam. In combination with our joint ventures and affiliates, our international workforce counts more than 5,500 people. From May 5, 2017 Vopak runs 67 terminals in 25 countries with a total combined storage capacity of 35.7 million m3. In addition, another 2.8 million m3 is being developed, which is expected to be operational by the end of 2019.

Why did your company choose Texas?

We operate worldwide and run a network of terminals at strategic locations along important trade routes. The location of Texas fits perfectly.

What kind of advice can you give to Dutch entrepreneurs who want to do business in Texas?

The best advice is to adjust to the culture and to be open to differences. In addition, you really have to invest in making the right connections that meet your business needs.

If you want to know more about
Vopak
,
Click here
Vopak
does not have a website.
American Flag, clcik on it to get English version of the page
Kun je ons iets vertellen over Vopak?

Koninklijke Vopak is ‘s werelds toonaangevende onafhankelijke tankopslagbedrijf. We exploiteren een wereldwijd netwerk van terminals, gevestigd op strategische locaties langs belangrijke handelsroutes. Met een geschiedenis van 400 jaar en een sterke focus op veiligheid en duurzaamheid, zorgen wij voor een efficiënte, veilige en schone opslag en behandeling van vloeibare bulkproducten en -gassen voor onze klanten. Op deze manier kunnen we producten leveren die van vitaal belang zijn voor de economie maar ook ons dagelijks leven. Het gaat hierbij om olie, chemicaliën, gassen en van LNG tot biobrandstoffen.

Vopak is genoteerd aan de effectenbeurs van Euronext Amsterdam. Het hoofdkantoor is gevestigd in Rotterdam. In combinatie met onze joint ventures en gelieerde ondernemingen telt ons internationale personeelsbestand meer dan 5.500 mensen. Vanaf 5 mei 2017 exploiteert Vopak 67 terminals in 25 landen met een totaal gecombineerde opslagcapaciteit van 35,7 miljoen m3. Daarnaast is nog eens 2,8 miljoen m3 in ontwikkeling, deze zal naar verwachting voor het einde van 2019 operationeel zijn.

Waarom heeft Vopak gekozen voor Texas?

Wij zijn wereldwijd actief en exploiteren een netwerk van terminals op strategische locaties langs belangrijke handelsroutes. Texas past hier perfect in.

Welke advies wil je meegeven aan Nederlandse ondernemers die zaken willen doen in Texas?

Het beste advies is om jezelf aan te passen aan de cultuur en open te staan voor verschillen. Daarnaast moet je echt investeren in het maken van de juiste connecties die in jouw zakelijke behoeftes voldoen.

Wilt u meer weten over
Vopak
,
klik hier
Vopak
heeft geen website.
Share this Item