< Back

YER

Netherlands flag, click on it to get Dutch version of the page

Can you tell us something about YER USA?

My name is Sander van Meurs and I’m a Director Dutch Desk at YER USA working in our Austin office.

YER USA is an executive search company and was founded in 2007 as a result of international expansion and through existing partnerships with global clients. At YER USA we assist Dutch companies and hiring managers in fulfilling strategic and critical positions with “local” top talent throughout the Americas.

Hiring great people is crucial for your business success in the USA and a high-quality selection process is the foundation for it. Different rules apply to the US job market, so let us help you navigate the challenges that come with it. We are 100% committed to your success!

OUR PROVEN PROCESS AND TIMELINE

We’ll present you a short list of 3-5 top candidates within 3-4 weeks.

After that we see most of our customers take one step per week. After a first, second and final round of interviews, we usually see the best candidate is selected and hired within eight weeks of beginning the process.

Why did your company choose Texas?

Believing people do business with people they like and trust we need to be where our customers are and there are a lot of Dutch companies in Texas. Our office in Austin is perfectly located to serve all of them.

Texas is the second economy of the US and has added more than 350,000 jobs in the past year. Put in another way, 1 in 7 jobs created in the US in the past year was created in Texas.

Over 65,000 businesses call the City of Dallas home and Houston is the U.S. energy headquarters and a world center for virtually every segment of the oil and gas industry. Austin is a one-of-a-kind place that's not just unique to Texas, but to the whole country. Austin is also one the fastest growing cities in the US and it’s really becoming a tech city and over the years I’ve even heard people call it Silicon Hills.

What kind of advice can you give to Dutch entrepreneurs who want to do business in Texas?

Let me share a few things that are different compared to the Netherlands:

 • Employment contracts are most of the time At will Agreements, which means an employer or employee can end the contract every day.
 • Offering Medical, Dental and Vision Care is one of the most important benefits.
 • Age is not mentioned on a resume and you can’t ever ask questions around age.
 • Salaries in the US are much higher; because cost of living is higher.
 • Deliver world class service. Customer is always right, even when they’re not.
 • Reviews are important. There is a reason why Glassdoor was acquired for $1.2B.
 • Ask for help, Texans are supportive and always want to help.
 • Texans will not ask for help themselves.
 • Be prepared for a lot of paperwork, forms to fill out and waivers to sign everywhere.
 • And for the rest, have fun and enjoy all the great things in Texas. Go to a Rodeo, eat brisket and see Max Verstappen in October on the Circuit of Americas in Austin.

If you want to know more about
YER
,
Click here
YER
does not have a website.
American Flag, clcik on it to get English version of the page
Kun je ons iets vertellen over je bedrijf?

YER USA is een werving & selectie/ headhunting bureau dat is ontstaan in 2007, omdat wij onze internationaal opererende klanten ook wilden bedienen in de US.  Bij YER USA helpen wij Nederlandse bedrijven en managers bij het vinden van de beste kandidaat voor een vacature in Noord Amerika.

Het aannemen van goed personeel is cruciaal voor uw succes in de VS en een bewezen recruitmentproces is de basis. Bij het vinden van personeel in de VS gelden andere spelregels dan in Nederland en YER USA kan u helpen en bijstaan tijdens dit proces. Wij verbinden ons voor de volle 100% aan uw succes!

Ons bewezen proces en tijdlijn:

 • Binnen 3-4 weken ontvang jij een een short list met 3-5 top kandidaten.
 • De meeste van onze klanten doen een sollicitatieronde per week. Na een eerste, tweede enlaatste sollicitatieronde zien we dat na gemiddeld 8 weken na aanvang van het proces een kandidaat is geselecteerd en aangenomen.
Waarom heeft uw bedrijf voor Texas gekozen?

Mensen doen graag zaken met mensen die ze vertrouwen en graag mogen, dus het is noodzakelijk dat wij dicht bij onze klanten kantoor hebben. In Texas zijn ontzettend veel Nederlandse bedrijven vertegenwoordigd en ons kantoor in Austin is een perfecte locatie om al onze klanten in Texas van dienst te zijn.
Texas is de twee na grootste economie van de VS en heeft alleen vorig jaar al meer dan 350.000 nieuwe banen gecreëerd. Anders gezegd, 1 uit 7 banen die in de VS gecreëerd zijn, waren gecreëerd in Texas.

Er zitten meer dan 65.000 bedrijven in Dallas en Houston is de US Energy headquarters en wereldwijde hub voor elk segment in de olie en gas industrie. Austin is een unieke stad en niet alleen voor Texas, maar ook voor de rest van de VS. Daarnaast is het ook een van de snelst groeiende steden in de VS en wordt het echt een ‘tech’ stad. Austin wordt ook wel Silicon Hills genoemd.

Wat voor soort advies kun je geven aan Nederlandse ondernemers die zaken willen doen in Texas?

Ik wil graag wat zakelijke verschillen tussen Nederland en Texas aanstippen:

 • Arbeidscontracten zijn bijna altijd zoge
 • naamde ‘At Will Agreements’, dit betekent dat zowel de werkgever als de werknemer het contract per direct kan opzeggen.  
 • Ziektekosten-, tandarts- en oogverzekeringen zijn een zeer belangrijke secundaire arbeidsvoorwaarden.
 • Leeftijd wordt nooit vermeld op een CV en het is bij wet verboden om met werknemers over leeftijd te praten.
 • Salarissen zijn een stuk hoger in de VS; ook het levensonderhoud is een stuk duurder.
 • De klant is altijd koning, zelfs als ze geen gelijk hebben.
 • Reviews van bedrijven zijn erg belangrijk hier. Glassdoor is niet voor niets voor $1,2 miljard overgenomen.
 • Vraag om hulp en advies, Texanen zijn vriendelijk en zullen graag willen helpen.
 • Texanen zullen zelf niet snel om hulp vragen.
 • Wees voorbereid op heel veel papierwerk: aanmeldingsformulieren die handmatig moeten worden ingevuld en veel handtekeningen zullen gezet moeten worden waarin u aangeeft dat u nooit het betreffende bedrijf aansprakelijk zal stellen.
 • En verder, geniet van alles wat Texas te bieden heeft: bezoek een Rodeo, eet veel brisket en ga in oktober Max Verstappen aanmoedigen op het Circuit in Austin!

Wilt u meer weten over
YER
,
klik hier
YER
heeft geen website.
Share this Item